Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 1S

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 1S

STT Model Màn hình Mặt kính cảm ứng
1 Xiaomi Redmi 1S {price}1746 {price}1724

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú