Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Xiaomi Redmi 4

Thay màn hình Xiaomi Redmi 4

STT Model Màn hình Mặt kính cảm ứng
1 Xiaomi Redmi 4 {price}3332 {price}1711
2 Xiaomi Redmi 4 Prime {price}2772 {price}2223
3 Xiaomi Redmi 4X Liên hệ {price}2339
4 Xiaomi Redmi 4A {price}2810 {price}2160

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú