Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Asus Zenfone C

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Asus Zenfone C

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Asus Zenfone C 7.0/Z380CG Liên Hệ {price}115
2 Asus Zenfone C 7.0/Z237CG Liên Hệ {price}116
3 Asus Zenfone C 7.0/Z370CG/P01V Liên Hệ {price}114
4 Asus Zenfone C 7.0/Z170CG/P01Y Liên Hệ {price}113
5 Asus Zenfone C/Z007 {price}2228 {price}2227
6 Asus Zenfone C+ {price}72 Liên Hệ

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú