Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Asus Zenfone C

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng Asus Zenfone C

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Asus Zenfone C 7.0/Z380CG Liên Hệ {price}115
2 Asus Zenfone C 7.0/Z237CG Liên Hệ {price}116
3 Asus Zenfone C 7.0/Z370CG/P01V Liên Hệ {price}114
4 Asus Zenfone C 7.0/Z170CG/P01Y Liên Hệ {price}113
5 Asus Zenfone C/Z007 {price}2228 {price}2227
6 Asus Zenfone C+ {price}72 Liên Hệ

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú