Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin Xiaomi Redmi Note 3, 3 Pro BM46

Thay pin Xiaomi Redmi Note 3, 3 Pro BM46

STT Model Pin
1 Xiaomi Redmi Note 3 PRO {price}1760
2 Xiaomi Redmi Note 3 {price}1759

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú