Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Ép, thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3

Ép, thay mặt kính Samsung Galaxy Note 3

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung Note 3 {price}1177 {price}1286
2 Samsung Note 3 Neo {price}1178 {price}1287

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú