Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình HTC Desire 626, 626G

Thay màn hình HTC Desire 626, 626G

STT Tên Model Màn hình Cảm ứng Pin
1 HTC Desire 626  {price}654 {price}554 {price}2689
2 HTC Desire 626G  {price}654 {price}554 {price}2689

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú