Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng HTC Desire 630

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng HTC Desire 630

STT Tên model Màn kính cảm ứng Màn hình
1 HTC Desire 630 {price}556 {price}2071

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú