Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Asus Zenfone 3

Thay màn hình Asus Zenfone 3

STT Tên Model Màn hình
  1 Asus Zenfone 3 Max 5.2/ZC520TL/X008D Loại A Loại B
{price}2850 {price}2672
  2 Asus Zenfone 3 Max 5.5in / ZC553KL/ X00DD Loại A Loại B
{price}2851 {price}2036
  3 Asus Zenfone 3 Max 5.2/ZC520TL/X008D {price}2673
  4 Asus Zenfone 3 {price}2849
  5 Asus Zenfone 3 Selfie {price}3108
  6 Asus Zenfone 3 Laser {price}66
7 Asus Zenfone 3 Ultra / ZU680KL  {price}3831

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú