Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng HTC Desire 728G

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng HTC Desire 728G

STT Model Cảm ứng Màn hình
1 HTC Desire 728 {price}560 {price}659

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú