Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC One E8

Thay mặt kính cảm ứng HTC One E8

STT Tên model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 HTC One E8 {price}520 {price}610
2 HTC One E8 DUAL {price}520 {price}610

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú