Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 3

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 3

STT Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Xiaomi Mi 3 {price}1714 {price}1735

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú