Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay Vỏ Oppo F1, F1s, F1 Plus (F1W, A1601, X9009)

Thay Vỏ Oppo F1, F1s, F1 Plus (F1W, A1601, X9009)

STT Model Vỏ
1 Oppo F1 /F1W {price}2026
2 Oppo F1s /A1601 {price}2087
3 Oppo F1 Plus /X9009 {price}2230

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú