Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay rung iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

Thay rung iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus

STT Tên model Gạt Rung
1 iPhone 6 {price}3128
2 iPhone 6 Plus {price}3205
3 iPhone 6S {price}3270
4 iPhone 6S Plus {price}3373

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú