Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC 8X, 8S

Thay mặt kính cảm ứng HTC 8X, 8S

STT Tên model Mặt kính cảm ứng Màn hình
2 HTC 8S {price}489 {price}578
  HTC 8X {price}488 {price}488

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú