Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay vỏ Samsung Galaxy J7, J700 2015, J7 Max

Thay vỏ Samsung Galaxy J7, J700 2015, J7 Max

STT Tên Model Vỏ
1 Samsung Galaxy J7/J700 2015 {price}1401
2 Samsung Galaxy J7 Max Liên hệ
3 Vỏ Samsung Galaxy J7 2016 / J710 {price}3263 
4 Vỏ Samsung Galaxy J730 / J7 Pro {price}2749

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú