Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay vỏ Samsung Galaxy J5 2015, 2016 (J500, J510)

Thay vỏ Samsung Galaxy J5 2015, 2016 (J500, J510)

STT Tên Model Vỏ
1 Samsung Galaxy J510/ J5 2016 {price}1400
2 Samsung Galaxy J5/J500 2015 {price}1399
3 Samsung Galaxy J5 Prime {price}2390

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú