Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Oppo Neo 7, Neo 7s (A33W, A33FW)

Thay mặt kính Oppo Neo 7, Neo 7s (A33W, A33FW)

STT Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Oppo Neo 7 A33W {price}1056 {price}1094
2 Oppo Neo 7s A33FW Liên hệ Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú