Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Mi 4

STT Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Xiaomi Mi 4 {price}1716 {price}1736
2 Xiaomi Mi 4i {price}1720 {price}1739
3 Xiaomi Mi 4c {price}1720 {price}1739
4 Xiaomi Mi 4s {price}1721 {price}1740
5 Xiaomi Mi 4x {price}1715 {price}2535

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú