Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình iPhone 7, 7 Plus

Thay màn hình iPhone 7, 7 Plus

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 iPhone 7 {price}1850 {price}1894
2 iPhone 7 Plus {price}1851 {price}1896

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú