Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Ép kính, thay mặt kính iPhone X - Xs - Xs Max - Xr

Ép kính, thay mặt kính iPhone X - Xs - Xs Max - Xr

STT Tên Model Mặt kính Kính lưng
1 Mặt kính iPhone X {price}2591 {price}3248
2 Mặt kính iPhone Xs {price}4013 {price}4056
3 Mặt kính iPhone Xs Max {price}4014 {price}4057
4 Mặt kính iPhone Xr {price}4210 {price}4333

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú