Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Ép, thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Note 8

Ép, thay mặt kính cảm ứng Samsung Galaxy Note 8

STT Tên Model Mặt Kính Kính lưng Cảm ứng Màn hình cảm ứng
1 Samsung Galaxy Note 8  {price}2615 {price}2898 {price}3095 Full bộ nguyên khung {price}3169
Full bộ {price}2735

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú