Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 4, 4X, 4A

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 4, 4X, 4A

STT Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Xiaomi Redmi Note 4 {price}1732 {price}1754
2 Xiaomi Redmi Note 4X {price}2191 {price}2073
3 Xiaomi Redmi Note 4A {price}2538 {price}2074

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú