Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin Xiaomi Redmi Note 4, 4X, 4A BN43

Thay pin Xiaomi Redmi Note 4, 4X, 4A BN43

STT Tên model Pin
1 Xiaomi Redmi Note 4 {price}2105
2 Xiaomi Redmi Note 4X  {price}2436
3 Xiaomi Redmi Note 4A {price}4707

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú