Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình iPhone 4, iPhone 4S

Thay màn hình iPhone 4, iPhone 4S

STT Tên Model Màn cảm ứng Mặt kính
1 iPhone 4 {price}1881  {price}1841
2 iPhone 4S {price}1881  {price}1841

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú