Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình iPhone 5, 5S, 5C, SE

Thay màn hình iPhone 5, 5S, 5C, SE

STT Model Loại Màn hình (Full bộ)
iPhone 5  Zin hãng {price}1883
Linh kiện {price}1882
iPhone 5S  Zin hãng {price}1885
Linh kiện {price}1884
iPhone 5C  Zin hãng {price}1886
Linh kiện Liên hệ
iPhone SE  Zin hãng Liên hệ
Linh kiện Liên hệ

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú