Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình iPhone 5, 5S, 5C, SE

Thay màn hình iPhone 5, 5S, 5C, SE

STT Model Mặt kính Màn hình
1 iPhone 5 Loại A 400.000 ₫ Zin hãng 750.000 ₫
Loại B  250.000 ₫ Linh kiện 600.000 ₫
2 iPhone 5S Loại A  450.000 ₫  Zin hãng 800.000 ₫
 Loại B  300.000 ₫  Linh kiện 650.000 ₫
3 iPhone 5C  Loại A 400.000 ₫  Zin hãng 900.000 ₫
Loại B  250.000 ₫ Linh kiện  600.000 ₫
4 iPhone SE Loại A 450.000 đ Zin hãng  1.000.000 ₫
Loại B 300.000 đ Linh kiện  650.000 ₫

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú