Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình iPhone 5, 5S, 5C, SE

Thay màn hình iPhone 5, 5S, 5C, SE

STT Model Loại Màn hình (Full bộ)
iPhone 5  Zin hãng {price}1883
Linh kiện {price}1882
iPhone 5S  Zin hãng {price}1885
Linh kiện {price}1884
iPhone 5C  Zin hãng {price}1886
Linh kiện Liên hệ
iPhone SE  Zin hãng {price}1888
Linh kiện Liên hệ

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú