Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC One ME

Thay mặt kính cảm ứng HTC One ME

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng
1 HTC One ME {price}2249

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú