Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình cảm ứng Samsung Galaxy C9, C9 Pro

Thay màn hình cảm ứng Samsung Galaxy C9, C9 Pro

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng
1 Samsung C9  {price}2421 {price}3097
2 Samsung C9 Pro {price}2421 {price}3097

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú