Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay IC wifi iPhone X - Xs - Xs Max - Xr

Thay IC wifi iPhone X - Xs - Xs Max - Xr

STT Tên linh kiện Giá
1 IC wifi iPhone X Liên hệ
2 IC wifi iPhone Xs Liên hệ
3 IC wifi iPhone Xs Max Liên hệ
4 IC wifi iPhone Xr Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú