Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay, sửa IC nguồn iPhone X - Xs - Xs Max - Xr

Thay, sửa IC nguồn iPhone X - Xs - Xs Max - Xr

STT Tên linh kiện Giá
1 IC nguồn iPhone X Liên hệ
2 IC nguồn iPhone Xs Liên hệ
3 IC nguồn iPhone Xs Max Liên hệ
4 IC nguồn iPhone Xr Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú