Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay cáp màn hình Nokia 8800 Carbon Arte

Thay cáp màn hình Nokia 8800 Carbon Arte

STT Tên Model Dây cáp màn hình
1 Nokia 8800 carbon arte {price}409

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú