Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay ép kính iPhone 8, 8 Plus

Thay ép kính iPhone 8, 8 Plus

STT Model Mặt kính Màn hình cảm ứng Kính lưng
1 iPhone 8 {price}2589 {price}2594 {price}2664
2 iPhone 8 Plus {price}2590 {price}2593 {price}2665

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú