Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay Pin Oppo Neo 5 (R1201), Neo 5s (R1206)

Thay Pin Oppo Neo 5 (R1201), Neo 5s (R1206)

STT Tên Model Pin
1 Oppo Neo 5 / R1201 {price}3410

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú