Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay vỏ Oppo R7 - R7S - R7 Plus - R7 Lite

Thay vỏ Oppo R7 - R7S - R7 Plus - R7 Lite

STT Tên Model Vỏ
1 Thay vỏ Oppo R7S {price}2430
2 Thay vỏ Oppo R7 Plus {price}2428
3 Thay vỏ Oppo R7 Lite {price}2657
4 Thay vỏ Oppo R7 {price}2657

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú