Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Sony Xperia XA1 Plus

Thay mặt kính Sony Xperia XA1 Plus

STT Tên Model Mặt kính Màn hình
1 Sony Xperia XA1 Plus {price}3026 {price}3122
2 Sony Xperia XA1 Ultra {price}2655 {price}2796
3 Sony Xperia XA1 {price}2579 {price}2651

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú