Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay Chân sạc, Đuôi sạc Xiaomi Redmi Note 3

Thay Chân sạc, Đuôi sạc Xiaomi Redmi Note 3

STT Tên Model Đuôi sạc
1 Xiaomi Redmi Note 3 {price}2934
2 Xiaomi Redmi Note 3 Pro {price}3586

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú