Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 5, 5 Pro, 5A, 5A Prime

Thay mặt kính Xiaomi Redmi Note 5, 5 Pro, 5A, 5A Prime

STT Model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 Xiaomi Redmi Note 5 {price}3877 {price}3842
2 Xiaomi Redmi Note 5 Pro {price}3674 {price}3845
3 Xiaomi Redmi Note 5A {price}2973 {price}3843
4 Xiaomi Redmi Note 5 Prime {price}3577 {price}3844
5 Xiaomi Redmi Note 5A Pro {price}3674 {price}3845

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú