Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay chân sạc Samsung Galaxy S9, S9 Plus

Thay chân sạc Samsung Galaxy S9, S9 Plus

STT Tên Model Chân sạc 
1 Samsung Galaxy S9 {price}4300
2 Samsung  Galaxy S9 Plus {price}4301

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú