Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Huawei P20/ P20 Lite/P20 Plus/ P20 Pro/ P20 Porsche

Thay màn hình Huawei P20/ P20 Lite/P20 Plus/ P20 Pro/ P20 Porsche

STT Model Mặt kính cảm ứng Màn hình 
1 Huawei P20 {price}3790 {price}5010
2 Huawei P20 Lite Liên hệ {price}4933
3 Huawei P20 Plus Liên hệ Liên hệ
4 Huawei P20 Pro {price}4108 {price}4073
5 Huawei P20 Porsche Liên hệ Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú