Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Oppo R11, R11 Plus, R11s, R11s Plus

Thay mặt kính cảm ứng Oppo R11, R11 Plus, R11s, R11s Plus

STT Model Màn hình Mặt kính 
1 Oppo R11 {price}3762 {price}3712
2 Oppo R11 plus Liên hệ Liên hệ
3 Oppo R11s {price}3939 {price}3763
4 Oppo R11s plus {price}4127 {price}5088

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú