Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC U11, U11 Life, U11 Plus

Thay mặt kính cảm ứng HTC U11, U11 Life, U11 Plus

STT Tên Model Màn hình  Mặt kính 
1 HTC U11 {price}3348 {price}3655
2 HTC U11 Plus {price}3748 {price}3789
3 HTC U11 Life Liên hệ {price}5052

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú