Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Huawei Y7, Y7 pro, Y7 Prime 2018

Thay màn hình Huawei Y7, Y7 pro, Y7 Prime 2018

STT Tên Model Màn hình Mặt kính 
1 Huawei Y7 Pro 2018 {price}3658 {price}3767
2 Huawei Y7 Pro 2019 {price}4716 {price}4715
3 Huawei Y7 Prime {price}3791 {price}3347

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú