Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 6, 6A, 6 Pro

Thay mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 6, 6A, 6 Pro

STT Model Giá
1 Mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 6 {price}4052
2 Mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 6A {price}4022
3 Mặt kính cảm ứng Xiaomi Redmi 6 Pro {price}3796
 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú