Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình Samsung Galaxy J4, J4 Plus, Core

Thay màn hình Samsung Galaxy J4, J4 Plus, Core

Model Mặt kính Màn hình
Samsung Galaxy J4 {price}3721 {price}3817
Samsung Galaxy J4 Plus {price}4060 {price}4099
Samsung Galaxy J4 Core Liên hệ Liên hệ

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú