Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay pin Pisen iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus.

Thay pin Pisen iPhone 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus.

STT Dịch vụ Giá
1 Pin Pisen iPhone 5 {price}3623
2 Pin Pisen iPhone 5S {price}3624
4 Pin Pisen iPhone 6 {price}3625
5 Pin Pisen iPhone 6 Plus {price}3626
6 Pin Pisen iPhone 6S {price}3628
8 Pin Pisen iPhone 6S Plus {price}3628
9 Pin Pisen iPhone 7 {price}3629
10 Pin Pisen iPhone 7 Plus {price}3630
 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú