Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Samsung A6, A6 Plus

Thay mặt kính Samsung A6, A6 Plus

STT Model Mặt kính Màn hình
1 Samsung Galaxy A6  {price}3671 {price}3672
2 Samsung Galaxy A6 Plus {price}3673 {price}3804

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú