Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính Samsung A6, A6 Plus

Thay mặt kính Samsung A6, A6 Plus

STT Model Mặt kính Màn hình
1 Samsung Galaxy A6  {price}3671 {price}3672
2 Samsung Galaxy A6 Plus {price}3673 {price}3804

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú