Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính LG G2 F320, D908

Thay mặt kính LG G2 F320, D908

STT Tên Model Mặt kính cảm ứng
1 LG G2 F320/D908/VS980/D802 {price}240
2 LG G2 ISAI/ L22 {price}241
3 LG G2X/P990/P999 {price}228

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú