Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 600, HTC Desire L

Thay mặt kính cảm ứng HTC Desire 600, HTC Desire L

STT Tên model Mặt kính cảm ứng Màn hình
1 HTC Desire 600 {price}545 {price}644
2 HTC Desire L Liên Hệ
{price}665

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú