Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng HTC Butterfly S

Thay mặt kính cảm ứng HTC Butterfly S

STT Tên model Mặt kính cảm ứng Màn hình 
1 HTC Butterfly S {price}493 {price}582
2 HTC Butterfly S 2 {price}492 {price}581

 

 

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú