Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay mặt kính cảm ứng Vivo V5, Max, S & Plus

Thay mặt kính cảm ứng Vivo V5, Max, S & Plus

STT Model Thay mặt kính
1 Vivo V5 {price}1666
2 Vivo V5 Max {price}2304
3 Vivo V5S {price}2711
4 Vivo V5 Plus {price}4122

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú