Chọn địa điểm gần bạn để biết giá và giúp chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng HTC J Butterfly 2, 3

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng HTC J Butterfly 2, 3

STT Model Cảm ứng Màn hình
1 HTC Butterfly nhỏ/X920E/PL 99110 {price}487 {price}579
2 HTC Butterfly lớn/X920D {price}491 {price}580
3 HTC Butterfly 2 / Butterfly S 2 Liên hệ {price}581

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú