Đặt lịch hẹn cho dịch vụ

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng HTC J Butterfly 2, 3

Thay màn hình, mặt kính cảm ứng HTC J Butterfly 2, 3

STT Model Cảm ứng Màn hình
1 HTC Butterfly nhỏ/X920E/PL 99110 {price}487 {price}579
2 HTC Butterfly lớn/X920D {price}491 {price}580
3 HTC Butterfly 2 / Butterfly S 2 Liên hệ {price}581

Thông tin của quý khách

 
Họ tên
Số điện thoại
Email
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú